fbpx

Zajęcia z innymi to przede wszystkim dodatkowa motywacja do nauki oraz stosowania języka angielskiego w różnorodnych modelach interakcji: pracy w parach i małych grupach, które wspierają naukę efektywnej komunikacji, a to przecież na władaniu językiem nam wszystkim najbardziej zależy.

Zajęcia, podczas których lektor wraz z kursantami buduje zgraną grupę, umożliwiają zdobywanie wiedzy na zasadach przyjaznej współpracy, dzięki której uczniowie, czując się bezpiecznie, chętnie rozwijają skrzydła. W przypadku kursów przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty lub matury, rozwiązywanie zadań w grupie jest nie tylko dużo ciekawsze, ale również może być bardziej efektywne ze względu na możliwość uczenia się od swoich rówieśników, zamiast polegania tylko i wyłącznie na wskazówkach lektora. W przypadku kursantów dorosłych, nauka w zgranej grupie znacząco zwiększa motywację, a same zajęcia stają się nierzadko przyjemną odskocznią od codziennej rutyny i obowiązków. Sama nauka języka często staje się miłym sposobem na spędzenia czasu wolnego,  zmieniając się w hobby lub nawet nową pasję.

 

PROGRAM NAUCZANIA

  • Program nauczania powinien być ustalony i sprecyzowany na początku roku szkolnego. Uczestnicy kursu oraz rodzice młodszych dzieci powinni wiedzieć, w jakim kierunku zmierzają oraz jakie cele stawia przed nimi kurs.
  • Uważam, że doskonałą bazą dobrze poprowadzonych zajęć może być mądrze stosowany podręcznik, dzięki któremu uczestnicy mają stały dostęp do omawianego materiału.
  • Angażujące ćwiczenia pozapodręcznikowe powinny stanowić dużą część zajęć, jednak muszą one mieć konkretny cel komunikacyjny. Osoby, które rozpoczynają ze mną współpracę często są zdziwione, że na pojedynczych zajęciach można aż tyle się nauczyć. Kreatywne zabawy, gry planszowe, kolorowe gadżety i inne pomoce zwiększają motywację, wzbudzają ciekawość, ale muszą spełniać swój cel, jakim jest wspieranie nauki języka angielskiego.

CZAS TRWANIA ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAJĘĆ

  • Wybierając zajęcia języka angielskiego, warto również przeanalizować czas trwania lekcji oraz częstotliwość zajęć. W przypadku dzieci z klas 1-3 zajęcia trwają 45-60 minut, pozwalając im cieszyć się nauką i zabawą. Dla starszej młodzieży oraz dorosłych, czyli kursantów którzy często mają dużo innych zobowiązań, proponuję zajęcia 1x90 minut, dające nam ok.70 godzin lekcyjnych w ciągu roku szkolnego.
  • Należy również zwrócić uwagę na czas rozpoczęcia kursów przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty oraz matury. Pojedyncze zajęcia w tygodniu dają nam okazję do 30-35 spotkań w ciągu całego roku szkolnego. W przypadku niektórych osób może być to zbyt mała liczba lekcji, aby wystarczająco dobrze przygotować się do egzaminu. Z mojego doświadczenia wynika, że kurs maturalny powinien trwać minimum dwa lata, dlatego proszę o odpowiednio wcześniejsze zapisy.

POZIOM ZAAWANSOWANIA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW

  • Jednym z najważniejszych aspektów jest jednakowy poziom zaawansowania wszystkich uczestników w grupie. Zajęcia powinny dawać równe szanse i stanowić podobne wyzwanie dla każdego. W przypadku dzieci dwupoziomowa kwalifikacja (wiek oraz poziom zaawansowania) jest kluczowa by uzyskać najlepsze efekty i zadowolenie z zajęć.

LICZBA UCZESTNIKÓW W GRUPIE

  • Drugim istotnym elementem w moim przekonaniu jest liczba osób uczestniczących w zajęciach, dlatego w mojej ofercie znajdziecie jedynie kameralne, maksymalnie 6-osobowe grupy. Taka liczba uczestników umożliwia lektorowi dokładne rozpoznanie bieżących potrzeb każdego ucznia oraz stałe monitorowanie postępów. Poza tym, mała grupa oznacza również możliwość częstszego wypowiadania się na forum. Owszem, w większych grupach zajęcia mogą być również w całości poświęcone mówieniu w parach lub małych grupach, ale nie zapominajmy o tym, że uczeń z pary może całkowicie zdominować dyskusję, nie dając nam dojść do głosu, o czym lektor uczący w kilkunastoosobowej grupie może nie mieć pojęcia, ponieważ w tym czasie będzie przysłuchiwał się innym. Mniej uczestników = więcej skutecznej komunikacji.

 

ip stresser